ร้านกฤตโลหะ

นายทวีศักดิ์ ธน

291/2 ถนนบูรพา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ร้านเอ-เทค อิเล็กทริค

นายอภิชัย สุวัฒ

301/15-16 ถนนนนทนาคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท เคทีอิเลคทริค จำกัด (สาขา 1)

นายวุฒิพันธ์ รอ

9/1 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ

คุณธนิตา อ่อนดำ

8 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็ก แอนด์ ไทร์

นายสมภพ สันติโช

403/1-3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท บริดจสโตน เอ. ซี. ที. (ประเทศไทย) จำกัด สาขาค็อกพิท นครราชสีมา

นายบารมี ศรีลา

828/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทร์พลัส โคราชเบสท์ไทร์

นายวรรชัย วิสาล

33 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

นายสิทธิพล มิยะ

493 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็คกี้

นายมานะ ยั่งยืน

360, 362 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

นายสายชล ทองปลิ

483 หมู่ 10 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนิยมโทรทัศน์

คุณวีระนันท์ สุ

410-412 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด สาขาแม็คโครสุรินทร์ (สาขาที่ 00048)

นางสาวหรดี พิศเ

4/4 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ร้านไอเดียไลท์ติ้ง

นายนิตินันท์ จึ

287/2-7 ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ร้าน ป.โมบายทูยู

คุณจุฑารัตน์ ซุ

194/2-3 ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สาขารามอินทรา

จันทร์เพ็ญ ทอง

59 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ร้าน พีพี.โฟน

นางนุจรี ภักดีน

169/4 ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรีมย์

นายสุพจน์ พหลทั

54 หมู่ 16 ตำบลกระสัง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ร้านแสงสุรินทร์การไฟฟ้า (นางเพียงจิตต์ พีระนันท์รังษี)

นายชนินทร์ พีระ

40/1 ถนนหลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์